Xidməti geyimlər

 TƏMİZLƏMƏYƏ   ÜTÜLƏMƏ  XİDMƏTİ  DƏ  DAXiLDiR.  QIYMƏTLƏR
Həkim xalatı 3,00 AZN
Xizək paltarı 20,00 AZN
Hərbi geyim 15,00 AZN
Polis geyimi 15,00 AZN